Home Giới thiệu XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ THÀNH BẠI...

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ THÀNH BẠI CỦA DN

393
0
SHARE

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

-Văn hóa doanh nghiệp ( VHDN ) là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng nên trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nói một cách khác đơn giản hơn VHDN chính là văn hóa của một tổ chức trong đó tập hợp những giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, hình thức, cách ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp với nhau, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

-Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình là “linh hồn” của mỗi doanh nghiệp , giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, được coi là nền tảng phát triển và có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định “trường tồn” của doanh nghiệp .

van-hoa-doanh-nghiep-bao-bi-carton

“Văn hóa doanh nghiệp chính là “linh hồn” của Địa ốc Kim Phát

 Tại sao phải xây dựng VHDN ?

-Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm đến việc xây dựng VHDN . Họ hoạch định VHDN cho công ty mình từ những bước đầu khi mới thành lập , xây dựng một hệ thống quan điểm giá trị để nhân viên dễ dàng chấp nhận, tạo ra hòa khí trong nội bộ doanh nghiệp, tích cực để phát huy thế mạnh văn hóa của tập thể, tăng cường sức mạnh của doanh nghiệp .

-Yếu tố văn hoá luôn đi đôi với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá của một tổ chức vì vậy nó không đơn thuần là cách nói chuyện hay định hướng kinh doanh thông thường, cũng không phải là những khẩu hiệu mà ban lãnh đạo đề ra được treo trước cổng hay trong phòng họp để nhắc nhở nhân viên của mình làm theo. Mà nó bao gồm tất cả các yếu tố trên. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp.

-Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN . Văn hóa của quốc gia này nếu muốn áp dụng vào một quốc gia khác, một dân tộc khác mà không phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc nước đó  sẽ bị gạt bỏ. Vì thế, VHDN nhất định phải lấy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa là tiền đề để phát triển. Nếu doanh nghiệp biết xây dựng VHDN trên cơ sở bản sắc văn hóa dân tộc mà họ đang sống thì họ sẽ thành công, còn nếu chỉ biết sao chép mô hình VHDN nước ngoài, không gắn kết với văn hóa bản địa, họ sẽ thất bại .

van-hoa-doanh-nghiep-12-1024x821

-Xây dựng VHDN không đơn thuần là liệt kê ra các giá trị mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành viên, sự cổ vũ, động viên của lãnh đạo. Vì vậy , lãnh đạo phải chủ động tìm hiểu , lắng nghe ý kiến , cảm thông và chia sẻ với từng cá nhân trong doanh nghiệp để nắm bắt nguyện vọng , tâm tư , những khó khăn mà họ đang gặp phải để kịp thời giúp đỡ họ . Còn về phía từng cá nhân cũng phải có trách nhiệm đóng góp vào việc xây dựng VHDN để đôi bên cùng phát triển .

“Lãnh đạo phải chủ động tìm hiểu , lắng nghe ý kiến , cảm thông và chia sẻ với từng cá nhân trong doanh nghiệp để nắm bắt nguyện vọng , tâm tư , những khó khăn mà họ đang gặp phải để kịp thời giúp đỡ họ”

Hiện nay , các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội hội nhập mới nên việc xây dựng VHDN càng phải được chú trọng và tính toán kỹ lưỡng các phương diện sau:

  • Xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc , làm tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp và bước đầu cho việc xây dựng VHDN như: bồi dưỡng tinh thành trách nhiệm , bồi dưỡng quan điểm giá trị doanh nghiệp , có chế độ thưởng phạt hợp lý .
  • Xây dựng quan niệm khách hàng là trên hết , phải lấy khách hàng làm trung tâm
  • Tăng cường ý thức đạo đức chung , quan tâm đến an sinh xã hội , thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường

-Với cách hiểu đúng đắn tổng thể về VHDN sẽ giúp các doanh nghiệp từng bước xây dựng thành công văn hoá cho mình.

nhan-vien-gan-bo-cong-ty-la-do-van-hoa-doanh-nghiep-9476-1

Địa Ốc Kim Phát đã đang từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. VHDN phù hợp giúp nhân viên có cảm giác mình làm công việc có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành viên của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát luôn phấn đấu xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo một nét riêng, hiện đại và chuyên nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp của Bất động sản Kim Phát được xây dựng trên nguyên tắc và phương châm: “CHIA SẺ CƠ HỘI – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.

SHARE