Home Tin tức thị trường Khởi động dự án cao tốc Bắc – Nam 6 – 10...

Khởi động dự án cao tốc Bắc – Nam 6 – 10 làn xe

378
0
SHARE

Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam, trên cơ sở đệ trình của Bộ Giao thông Vận tải.

Với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam có khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc như nghị quyết trước đó của Trung ương Đảng, Chính phủ quyết tâm thực hiện đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với tinh thần quyết liệt, minh bạch, không lãng phí, tham nhũng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trước khi triển khai phải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc – Nam thành 6 – 10 làn xe cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước. Phải thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

1.1

Thủ tướng cũng đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án; giao Bộ Giao thông Vận tải lập lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo phương án của Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, đi qua 20 tỉnh, thành phố đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%) và nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng.

Còn theo quy hoạch đường cao tốc đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, định hướng đến 2030, Việt Nam sẽ có trên 6.400 km đường cao tốc, trong đó cao tốc Bắc – Nam được quy hoạch hai tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km, bao gồm tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông với tổng chiều dài 1.814 km và tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây với tổng chiều dài 1.269 km.